برش هاپنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

وصیت نامه شهید علی حیدری

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

بسم رب الشهداء و الصدیقین

بنام خدای آفریننده جهانیان ، به نام او که همه موجودات در برابرش خاشع و خاضع هستند ، به نام خدای عشاق و دل سوخته ، آن خدایی که همه چیزمان از آن اوست . هر خوبی از او و هر بدی از اوست .

https://s16.picofile.com/file/8427264934/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_10.png

 بنده حقیر وصیت نامه ای به آن صورت که بخواهم اموالم را تصفیه کنم ندارم؛ زیرا از این مال دنیا هرچه داشته ام یا در راه خدا بخشیده ام و یا به خاطر خدا نگه داشته ام که دیگران استفاده کنند؛ ولی خواستم چند کلمه ای با عالم مادی سخن بگویم:

https://s16.picofile.com/file/8427264776/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_9.png

 ای دنیا! بدان که انتهای راه هایت جهنم و مسیر راه هایت پر از درندگان وحشی است که به تدریج روح انسان را می خورند تا بالاخره انسان را به از حیوان پست تر می کنند .

https://s16.picofile.com/file/8427264468/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_7.png

فقط کاروان عشق است که رو به سوی جانان می رود و خدا را شکر می کنم که بالاخره نام من را در دفتر عاشقان حسین ( ع ) نوشته اند .

 برادران مسجد چیزهایی را که می نویسم عمل کنید . دعا ها را زیاد بخوانید و هرچه با شکوه تر برگزار شود در نماز جماعت حتما شرکت کنید .

https://s17.picofile.com/file/8428451350/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_14.png

برای مقابله با شیطان دوشنبه و پنج شنبه روزه بگیرید .

https://s17.picofile.com/file/8427264326/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_6.png

 نماز شب را حتما بخوانید و یک مربی برای خود جهت مسیر الی الله انتخاب کنید و بدان به شرطی قبول می شوی که به چیزهایی که می شنوی عمل کنی .

https://s16.picofile.com/file/8428451318/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_12.png

آنقدر حرف بزنید که می توانید عمل کنید و بار دیگر برادران عزیزم یک وصیت نامه به شما دارم آن اینکه زود و خیلی زود کوله بار عشق را ببندید زیرا من می ترسم شما ها جابمانید .

https://s17.picofile.com/file/8427264618/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_8.png

 بدانید که شیطان همه جا حتی در خون انسان هست از خدا بترسید .

 به خانواده ام توصیه کنید هر وقت برای من خواستند گریه کنند به یاد قاسم امام حسین ( ع ) گریه کنند و هر وقت به یاد غریبیم افتادند ، یاد حسین بیفتند . دوست دارم مانند رفقای شهیدم جنازه ام را حسین کفن و و در بیابان های کربلا به خاک بسپارند .

پدر و مادر و اهالی خانواده عزیزم برای گناهان من دعا کنید ، چون من همه عمرم را در گناه به سر بردم به جز آن مدتی که خود را به دست خدا سپرده بودم .

شما نیز خود را به دست خدا بسپاریده  زیرا اوست پرورش دهنده ما ” و ان النفس لاماره و بالسوء الاما رحم ابی “.

https://s16.picofile.com/file/8427263942/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_4.png

 ای خدا! بنده تو آمد ، مرا در آغوش خود گیر که همانا تویی اول و آخر ما ، خدا تو می دانی که من به خاطر بهشت نیامده ام ، بهشت تو مال آنهایی که خدارا به خاطر عبادت و از ترس جهنم گناه نمی کنند .

الله من! و ای معشوق من بنده تو دیگر در عشق تو سوخت آن قدر در وصالت سوختم تا منیت و شیطان را بوسیله آتش عشق ذوب نمودم آنگاه رو به سوی جانان کردم.

 خدایا! مرا دیگر زندگی شیطانی بس است. من تو را می خواهم چه کنم ؟ من به آن زنده ام که روزی پیش تو می آیم و اگر این طور نبود خیلی پیش از این ها مرده بودم .

https://s17.picofile.com/file/8427263868/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_3.png

الله! من گناهانم را به وسیله حسینت پاک نمودم و از دریای پر تالاطم مادیات به وسیله کشتی حسینت گذشتم .

الله! من دوستت دارم چه کنم ؟ الله دیگر اگر مرا به جهنم ببری آتش احساس کوچکی می کند در برابر آتش سوزش و عطش و تب هجران درون من . آری هر کس خود را به چیزی دلخوش کرده است ، بنده عاصی هم خود را به خدا دلخوش کرده ام.

https://s17.picofile.com/file/8427264200/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_5.png

 من خیلی کمتر عطرخریده ام؛ زیرا هر وقت بوی عطر می خواستم از ته دل می گفتم حسین جان آنوقت هوا پر عطر می شد .

https://s17.picofile.com/file/8428451334/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_13.png

 برادران مواظب خود باشید مواظب شیطان باشید که شیطان خیلی باهوش تر از این حرف هاست .

مطالعه کنید . کتابهای شهید دستغیب را به عموم برادران توصیه می کنم و هیچگاه راضی نخواهم بود کسی بدون تفکر در راهم برایم گریه کند.

https://s16.picofile.com/file/8428451450/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C18.png

هرگاه خواستید برایم گریه کنید برای چیزی که من همیشه برایش گریان بودم ، گریه کنید و وقتی به یادم افتادید یک حمد و سه سوره توحید برای شهداء با یک صلوات ختم کنید .

https://s17.picofile.com/file/8428451400/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_15.png

https://s16.picofile.com/file/8427263518/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_1.png

همیشه با وضو باشید ، قرآن بخوانید .

https://s16.picofile.com/file/8428451426/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_16.png

حجاب ها را از قلب خود بردارید تا با عالم غیب ارتباط داشته باشید و اسرار غیبی را بدانید و ببینید.

https://s16.picofile.com/file/8428451276/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_11.png

نگاه های خود را کنترل کنید تا بتوانید حسین و ائمه شهداء را ببینید و زیارت کنید . بینی خود را از بوهای حرام نگه دارید تا بوی حسین ( ع ) و عشق را بشنوید و با زبان خود غیبت نکنید و تهمت نزنید تا بتوانید با مولایتان صحبت کنید.

https://s17.picofile.com/file/8427263718/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_2.png

بنده با این که چند سطر نوشته ام اما باز هیچ ننوشته ام . و این کار من مانند این است که بخواهند یک اقیانوس بی کران را در یک قاشق جای دهند .

خلاصه راه بنده را در این چند کلمه نمی توان یافت بنا بر همین سعی کردم در زندگیم با اعمال خود مردم را به راه راست هدایت کنم . پس در بنده فکر کنید .

ای خانواده عزیزم! افتخار کنید که فرزند شما به آرزوی خود و معشوق خود رسید برایم دعا کنید، نمی گویم برایم گریه نکنید ولی بیشتر دوست دارم گریه با تفکر زیاد همراه باشد.

https://s16.picofile.com/file/8428446534/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_17.png

چون نمی توانم تا سالیان سال وصیت نامه خود را طول دهم و یک ورق سفید هم باقی نگذارم ناچارا وصیت نامه را قطع و از خدا توفیق علم و عمل همراه با عشق را می خواهم و می خواهیم .

” امام را دعا کنید “

وعده ما کربلا.

۲۰/ ۱۱/ ۶۲ ساعت ۲ نصف شب

به این پست امتیاز دهید.
حتما بخوانید:  وصیت نامه شهید محمود ستوده

مطالب زیر رو هم از دست ندید…

نظرات و ارسال نظر