برش هایکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

شهید محلاتی از دیدگاه مقام معظم رهبری

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

یك خصوصیت در مرحوم آقای محلاتی است كه آن خصوصیت برای عناصر انقلابی خیلی مهم است و آن خصلت سازش ناپذیری و مبارزه گری و غیرت دینی و آمادگی برای فداكاری و تلاش است. همه كس حاضر نیست راحتی و زندگی آرام خودش را به خاطر هدف ها و آرمان هایی كه باید برای آن ها مبارزه كرد، تهدید كند.

ایشان از جمله افرادی بود كه به راحتی زندگی را، آسایش را، در آمد را، عنوان را كه این آخری به نظر من از همه مهم تر است، نثار مبارزه می كرد و حتی حاضر بود یك جایی از آبروی خودش مایه بگذارد، از حیثیت و عنوان خودش مایه بگذارد. 

همه کارهایی که احتیاج به یک پیگیری مداوم و خستگی ناپذیر داشت، از دست شهید محلاتی بر می‌آمد. هیچ کس دیگر این نشاط و این تحرکی را نداشت که ایشان داشت.

من تا الان هیچ فردی را ندیده‌ام که در مبارزات عمومی، آن جور سازش ناپذیر و خستگی ناپذیر باشد. در کار جمعی زود آشنا و زود آشتی و سهل المعونه باشد. واقعاً مثل ایشان من ندیده‌ام کسی را با این خصوصیات.

آن آدمی که آن جور در مقابل دشمن سازش ناپذیر بود و مبارزه را به هیچ وجه ترک نمی‌کرد، به دوستان که می‌رسید، یک آدم سازش پذیر و رام و بدون لجاجتی مشاهده می‌شد و احساس می‌شد که آدم واقعاً حیرت می‌کرد.

چهره ایشان، اجمالاً چهره یک مبارز پر تلاش خستگی ناپذیر صمیمی مخلصی است که وقتی او نباشد، جای او را به آسانی نمی‌شود پر کرد.

از خصوصیات دیگر شهید محلاتی، عشق و ارادت وافر به امام بود. به قدری به امام علاقه و اعتماد به نظرات امام داشت كه هر موقع امام یك چیزی را بیان می كردند، مثل یك امر تعبدی، برایش لازم الاجرا بود، چه روزی كه امام حكم داده بودند كه باید این كار بشود؛ چه آن روزی كه حكم نداده بودند، ایشان می فهمیدند كه تمایل امام به این است… اعتماد و ارادت ایشان به امام به نظر من یكی از عوامل خستگی ناپذیری ایشان بود.

منبع

به این پست امتیاز دهید.
حتما بخوانید:  تقید به لباس روحانیت در سیره شهید فضل الله محلاتی

مطالب زیر رو هم از دست ندید…

نظرات و ارسال نظر