برش هاپنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

شهید زنگی آبادی نگهبان یا پاس بخش

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

برف سنگيني باريده بود و خيلي سرد بود. حاج یونس پاس بخش بود. ساعت دو نيمه شب كه رفتم پست را تحويل بگيرم، ديدم خودش ايستاده به نگهباني.

گفتم:از كي تا حالا پاسبخش هم بايد سر پست بيايد؟

با مهرباني گفت: يكي از بچه ها مريض شده بود ،من خودم به جایش پست دادم.

به جاي دو نفر نگهباني داده بود. به من هم تعارف مي كرد، جايم پست بدهد.

مثل مالك، چاپ اول ،۱۳۸۵،چاپ الهادي ،صفحه ۳۱.

به این پست امتیاز دهید.

مطالب زیر رو هم از دست ندید…

نظرات و ارسال نظر