برش هاجمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

کتاب نیمه پنهان ماه جلد 30؛ شوشتری

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

https://dl1.negarestock.ir/S/p/2024/5/20/1716213174_22143_photo_2024-05-20_17-15-07.jpg?q=50

رهبر معظم انقلاب: رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت.

معرفی و بررسی کتاب نیمه پنهان ماه شهید شوشتری

کتاب نیمه پنهان ماه ۳۰؛ شوشتری به روایت همسر شهید راوی: طیبه دُرَرِی سرولایتی نویسنده؛ مریم عرفانیان ناشر روایت فتح نوبت چاپ: اول-۱۳۹۶٫ تعداد صفحات: مصور ۱۲۷ صفحه. کتاب در یک نگاه: کتاب ۱۱۷ صفحه متن و ۱۴ قطعه عکس […]