برش هاجمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

کادر سازی در سیره شهید بهشتی

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

https://dl1.negarestock.ir/S/p/2024/5/20/1716213174_22143_photo_2024-05-20_17-15-07.jpg?q=50

رهبر معظم انقلاب: رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت.

شهید بهشتی؛ پدر کار تشکیلاتی بود

🔹زمانی که بنی صدر با نخست وزیری آقای رجایی مخالفت می کرد، به شهید بهشتی گفتم:«شما چه اصراری روی رجایی دارید؟». 🔸 دکتر دفترچه ای را نشانم داد که مشخصات افراد زیادی در آن نوشته شده بود. می گفت: «هر […]