برش هایکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

شهید سید حمید میر افضلی

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

صلی الله علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی (ع)

تذکره

تذکره

از نگاه یار

شهدا

توبه های شهید سید حمید میر افضلی

افسوس عمر از دست رفته یک لحظه هم سید را رها نمی کرد. شب ها با پای برهنه بر روی خارها راه می رفت و صدای ناله و زمزمه اش بلندد بود تا اینکه برهنگی پا برایش عادی شد. در […]

نماز شب در سیره شهید سید حمید میر افضلی

در عملیات والفجر ۴ سید دچار موج گرفتگی شدید شده بود و چشمانش کم شو. با زور و اجبار آوردیمش رفسنجان. نیمه شب بود که دیدم بیدار شده می خواهد برود بیرون. بردمش دستشوئی و آوردمش. خوابید. دوباره که بیدار […]

صفحه 1 از 2 12 بعدی