برش هایکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

تکریم خانواده شهدا در سیره شهدا

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

https://dl1.negarestock.ir/S/p/2024/5/20/1716213174_22143_photo_2024-05-20_17-15-07.jpg?q=50

رهبر معظم انقلاب: رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت.

اولویت های سکنا در سیره شهید مهدی باکری

بعد از شهادت حمید تصمیم گرفتم بروم قم. خانواده مخالفت می کردند، اما آقا مهدی مخالفتی نکرد. می گفت: آنجا بهتر می تواند بچه هایش را تربیت کند. با خانواده زین الدین صحبت کرد. آنها خانه ای داشتند، وسایل شان […]

تکریم شهدا در سیره شهید عبد الله میثمی

شیخ عبد الله ارتباط تنگاتنگی با خانواده شهدا و رزمندگان داشت. در همه مراسم شهدا شرکت می کرد . وقتی منبر می رفت، نام شهدا را به ترتیب شهادت شان ذکر می کرد. این کار تأثیر قابل توجهی روی خانواده […]