برش هاچهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

شهدای تیر ماهی پایگاه

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

شهدای تیر ماهی پایگاه

💢پاسداشت ۲۱۱۳۳ شهید تیر ماه

📆یکم تیر
🔅ولادت #شهید_حسن_شاطری

📆دوم تیر
🔅ولادت #شهید_مجید_صنعتی_کوپایی

📆سوم تیر
🔅ولادت #شهید_مهدی_خندان
🔅ولادت #شهید_سید_کمال_فاضلی

📆چهارم تیر
✅شهادت #شهید_علی_هاشمی
✅شهادت #شهید_رضا_ابوطالب_زاده سرابی

📆پنجم تیر
🔅ولادت #شهید_سعید_بیاضی_زاده

📆ششم تیر
🔅ولادت #شهید_علی_محمود_وند

📆هفتم تیر
✅شهادت #شهید_عبدالحمید_دیالمه
✅شهادت #شهید_سید_محمد_حسینی_بهشتی
✅شهادت #شهید_سید_رضا_پاک_نژاد

📆هشتم تیر
🔅ولادت #شهید_اسماعیل_دقایقی
🔅ولادت شهید محمد مصطفی پور

📆دهم تیر
🔅ولادت #شهید_غلام_علی_رجبی
✅شهادت #شهید_سید_محمد_ابراهیم_جنابان
✅شهادت #شهید_تقی_رفیعی_مقدم

📆یازدهم تیر
🔅ولادت #شهید_احمد_کشوری

📆سیزدهم تیر
✅شهادت #شهید_علی_اصغر_نایب_درودی

📆چهاردهم تیر
✅اسارت #حاج_احمد_متوسلیان
✅شهادت #شهید_عباس_علی_جابری

📆پانزدهم تیر
✅شهادت #شهید_غلام_علی_قائد_رحمتی

📆هفدهم تیر
✅شهادت #شهید_نور_الله_ملاح

📆هجدهم تیر
🔅ولادت #شهید_فضل_الله_محلاتی

📆نوزدهم تیر
🔅ولادت #شهید_سیدمحمدعلی_رحیمی

📆بیست و یکم تیر
✅شهادت #شهید_سعید_جان_بزرگی

📆بیست و سوم تیر
🔅ولادت #شهید_محمد_رضا_تورجی_زاده
✅شهادت #شهید_حسین_مهدوی آرا

📆بیست و چهارم تیر
🔅ولادت شهید حمید رضا مظهری صفات
✅شهادت #شهید_جلال_افشار

📆بیست و نهم تیر
🔅ولادت #شهید_احمدعلی_نیری

📆سی ام تیر
✅شهادت #شهید_عباس_دوران