برش هایکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

شهدای تیر ماهی پایگاه

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

شهدای تیر ماهی پایگاه

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

شهادت شهید علی هاشمی (۱۳۶۷)

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

شهادت شهید سید محمد حسینی بهشتی (۱۳۶۰)

شهادت شهید عبد الحمید دیالمه (۱۳۶۰)

شهادت شهید سید رضا پاک نژاد (۱۳۶۰)

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

ناپدید شدن جاوید الأثر حاج احمد متوسلیان (۱۳۶۱)

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

شهادت شهید جلال افشار (۱۳۶۱)

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

روز سی و یکم

نظرات و ارسال نظر

نظرات بسته شده است.