برش هاشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

شهید میر افضلی

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

صلی الله علیک یا ابا عبدالله (ع)

 

فهرست خاطرات شهدای شهریورماه را در اینجا ملاحظه بفرمایید.

خاطرات عشق و ارادت شهدا به امام حسین (ع) را در اینجا ملاحظه بفرمایید.

https://www.mizan.news/files/fa/news/1399/6/9/2733797_912.jpg

زیارت قاچاقی شهید سید حمید میرافضلی

در منطقه هور، با چند نفر از مجاهدان عراقی همکاری می کردیم. فکر زیارت امام حسین (ع) یک لحظه هم سید را آرام نمی گذاشت. با مجاهد عراقی صحبت کرد. قرار شد او کارهای جعل کارت تردد و بقیه مسائل […]

توبه های شهید سید حمید میر افضلی

افسوس عمر از دست رفته یک لحظه هم سید را رها نمی کرد. شب ها با پای برهنه بر روی خارها راه می رفت و صدای ناله و زمزمه اش بلندد بود تا اینکه برهنگی پا برایش عادی شد. در […]

مرخصی های شهید سید حمید افضلی

سید حمید مرخصی هم که می آمد، آرام و قرار نداشت. مدام یا با جبهه رفته ها در حال صحبت بود که دوباره برشان گرداند جبهه و یا جبهه نرفته ها بود که برای یک بار هم که شده، طعم […]

نماز شب شهید سید حمید میر افضلی

نماز شب در جبهه آن قدر شیوع داشت که پنهان کردنی نبود. انگار که نماز جماعت است. اما سید حمید خیلی پنهان کار ی می کرد تا کسی نماز شبش را نبیند. یک بار خیلی دنبالش گشتم تا مکان نماز […]