برش هاشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

عنایت حضزت رهرا (س) به شهید حسن آقاسی زاده شعر باف

کلام شهیدان: امام خمینی (ره): ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان مان فاصله طولانی را باید بپیمائیم و در گذر زمان و آیندگان آن را جستجو نمائیم.

صلی الله علیک یا فاطمة الزهرا سلام الله علیها

تذکره

تذکره

از نگاه یار

شهدا