برش هاپنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سیره رسول خدا (ص)

کلام شهیدان: امام خمینی (ره): ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان مان فاصله طولانی را باید بپیمائیم و در گذر زمان و آیندگان آن را جستجو نمائیم.

صلی الله علیک یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجک الشریف

تذکره

تذکره

از نگاه یار

شهدا

امانت داری در سیره رسول خدا (ص)

برش دوازدهم از سیره رسول خدا (ص) با موضوع امانت داری: از بس امانت دار بود در جواني “امين” ناميده شد و حتي مشركان هم به او امانت مي سپردند. وقتي هم به مدينه هجرت كرد، حضرت علي (ع) در […]

تواضع و فروتنی در سیره رسول خدا (ص)

برش هشتم از سیره رسول خدا (ص) با موضوع تواضع و فروتنی: خیلی متواضع بود. اجازه نمي داد كسي به پايش بلند شود و هر پياده اي را تَرك مركبش سوار مي كرد؛ حتي اگر به سختي مي افتاد. وقتي […]

انجام کارهای شخصی در سیره رسول خدا (ص)

برش هشتم از سیره رسول خدا (ص) با موضوع انجام کارهای شخصی و واگذار نکردن آن به دیگران: کارهايش را به دوش ديگران نمي انداخت و به شرط رعایت این اصل، بهشت را برای گروهی ضمانت کرد. كسي كه كارهايش […]

آداب نشستن در جمع در سیره رسول خدا (ص)

برش ششم از سیره رسول خدا (ص) با موضوع آداب نشستن در جمع: در جمع خيلي خودماني بود به طوري كه اگر در جمعي بود، شخص غريب نمي دانست كه پيامبر كدام يك از آنهاست. هنگام ورود به مجلس در […]

دید و بازدید در سیره رسول خدا (ص)

برش پنجم از سیره رسول خدا (ص) با موضوع دید و بازدید: اگر يكي از يارانش را سه روز نمي ديد، از حالش جويا مي شد؛ اگر مسافر بود دعايش مي كرد و اگر مريض بود عيادتش مي كرد. مي […]

نگاه کردن در سیره رسول خدا (ص)

برش سوم از سیره رسول خدا (ص) با موضوع نگاه: نگاهش كوتاه بود و به كسي خيره نمي شد. در میان جمع نگاهش را ميان يارانش تقسيم مي كرد و به همه نگاه مي كرد. با چشم و ابرو هم […]

شوخی وشوخی در سیره رسول خدا (ص)

برش سوم از سیره رسول خدا (ص) با موضوع لبخند: در حالي كه بلند  نمي خنديد، اما هميشه لبخند برلب داشت. با مردم شوخي مي كرد تا آنان را شاد كند. هر وقت دلش مي گرفت مي گفت: اي كاش […]

دست به خیری در سیره رسول خدا (ص)

برش اول از سیره رسول خدا (ص) با موضوع دست به خیری: با اينكه از نيكي هايش قدر داني نمي شد، اما خيرش بر عرب و عجم جاري بود. اگر چيزي از ايشان مي خواستند، اگر قصد انجام داشت، مي […]