برش هایکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

خاطرات شهید میثمی

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

 
صفحه 1 از 3 123 بعدی