برش هاجمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

احتیاط در مصرف بیت المال

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

https://cdnimg.kashoob.com/PpCPe5qfazRGpG2AgBxKzcsl8I4tidI35qNFSgQt6ww/fill/500/340/sm/1/bG9jYWw6Ly8vc3RvcmFnZS9pbWFnZS8yMDIxMDkvMTYzMDg3ODc1OTAxMDM4NDY4NjQ3OTMuanBn.webp

رعایت بیت المال در سیره شهید محمد علی رهنمون

فرستادنم اطراف اهواز، گشتی بزنم و چند جا را ببینم. به دکتر رهنمون گفتم:« تو هم می‌آیی؟» گفت: «بله. خیلی دوست دارم اطراف اهواز را ببینم.» راه افتادیم. از شهر که رفتیم بیرون، رهنمون به راننده گفت نگه دارد. پرسیدم: […]

رعایت حلال و حرام در سیره شهید حسن باقری

هي‌ مي رفت‌ و مي‌آمد. براي‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ دودل‌ بود. يادش‌ رفته‌ بود نان‌بگيرد. به‌ش‌ گفتم‌ «سهميه‌ي‌ امروز یک عدد نان‌ و ماست‌ پاكتي است، همین را بردار و برو.» گفت‌ «این را داده اند اين‌جا بخورم‌، نمی دانم […]