برش هایکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

20 دی

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

https://dl1.negarestock.ir/S/p/2024/5/20/1716213174_22143_photo_2024-05-20_17-15-07.jpg?q=50

رهبر معظم انقلاب: رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت.

زندگی نامه شهید مهدی نوروزی

سال نمای زندگی شهید مهدی نوروزی با نام جهادی مهدی ذو النور؛ ملقب به شیر سامرا فرمانده عملیات ویژه سامرا ۱۳۶۱؛ (۱۵ خرداد) ولادت در کرمانشاه ۱۳۶۷؛ رفتن به جبهه (عملیات مرصاد) در شش سالگی به صورت مخفیانه و پشت […]

زندگی نامه شهید محمد فرومندی

سال نمای زندگی شهید محمد فرومندی ۱۳۳۶؛ (۹ خرداد) ولادت ﻣﺤﻠﻪ ﻗﻠﻌﻪﻛﺮﻳﻢ  شهرستان اسفراین ۱۳۴۳؛ شروع تحصیلات ابتدایی در مدرسه ی “اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس” اسفراین ۱۳۴۶؛ وفات پدر ۱۳۵۰؛ ورود به مقطع دبیرستان و ادامه تحصیل در دبیرستان “ابوسعید ابوالخیر” ۱۳۵۵؛ (خرداد) […]