برش هاجمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرم تماس با برش ها

کلام شهیدان: امام خمینی (ره): ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان مان فاصله طولانی را باید بپیمائیم و در گذر زمان و آیندگان آن را جستجو نمائیم.

فرم تماس با ما