برش هادوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

فرم تماس با برش ها

کلام شهیدان: امام خمینی (ره): ما ملت گریۀ سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشکها سیل جریان می‌‎دهیم و سدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است، خرد می‌‎کنیم

فرم تماس با ما