برش هادوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

شهدای مهر ماهی پایگاه

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

شهدای مهر ماهی پایگاه

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

شهادت شهید مسعود آشوری (۱۳۵۹)

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

شهادت شهید مجید پازوکی (۱۳۸۰)

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

شهادت شهید سعید بیاضی زاده (۱۳۹۵)

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

نظرات و ارسال نظر

نظرات بسته شده است.