برش هادوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شهدای خردادی پایگاه - برش ها

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

شهدای خردادی پایگاه

روز یکم

شهادت شهید محمد بروجردی (۱۳۶۲)

روز دوم

شهادت شهید محمود شهبازی دستجردی (۱۳۶۱)

روز سوم

شهادت شهید سید محمد تقی رضوی مبرقع (۱۳۶۶)

روز چهارم

روز پنجم

شهادت شهید عباس صابری(۱۳۷۵)

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

عروج سید آزادگان مرحوم سید علی اکبر ابو ترابی فرد (۱۳۷۹)

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

شهادت شهید سید محمد رضا سعیدی (۱۳۴۹)

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

شهادت شهید مهدی طیاری (۱۳۶۷)

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

شهادت شهید مدافع حرم احمد مکیان (۱۳۹۵)

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

روز سی و یکم

شهادت شهید مصطفی چمران (۱۳۶۰)

نظرات و ارسال نظر

نظرات بسته شده است.