برش هایکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

سیره شهید زنگی آبادی؛ ده دقیقه خواب

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

برش يك:

دود باروت صورتش را سياه كرده بود. گوشه چادر نشست و با خاك زير سرش را بلند كرد.

گفت: با اجازه من ده دقيقه مي خوابم. سر ده دقيقه بيدار شد.  با تعجب گفتم: حاجي خوابت همين بود؟

با خوش رويي گفت: توي جبهه هر بيست و چهار ساعت، بيشتر از پنج دقيقه خواب سهم آدم نمي شود. من چهل و هشت ساعت نخوابيده بودم،سهم خودم را گرفتم. ص ۵۶ 

برش دو:

سه روز بود نخوابيده بود. روز چهارم گفت: من چند دقيقه مي خوابم، اگر كسي كارم داشت خبرم كن.چند دقيقه بعد از خواب پريد و گفت:انگار زياد خوابيدم،چرا بيدارم نكردي؟ ص ۵۹ 

مثل مالك، چاپ اول ،۱۳۸۵،چاپ الهادي

به این پست امتیاز دهید.
حتما بخوانید:  نماز شب در سیره شهید علی سیفی

مطالب زیر رو هم از دست ندید…

نظرات و ارسال نظر